Båtyxegraven
Start ] [ Båtyxegraven ] Högtider & Folktro ] Frågelådan ] Konstsamlingen ] Köningsmarckska ] Stångebro 1598 ]

 

Hunden Yxan Påsen

Graven från Bergsvägen i Linköping - Familjegrav - Båtyxegrav
  grave.jpg (185879 bytes)

Många namn har den museets grav från den yngre stenåldern,och som upptäcktes i samband med ombyggnad av vägen mellan Linköping och Berg, 1953.

Fyndet som visade sig vara både välbevarat och innehållsrikt har med hjälp av C14 metoden daterats till tiden ca 2 740 f.kr.( +-140 år). Graven innehåller förutom skelett av 2 vuxna individer,en man och en kvinna ,även delar av skelett från ett barn på ca 3 mån samt en hund troligen av spetstyp.

Förutom dessa har i samband med begravningscermonin nedlagts ett antal s.k.gravgåvor att användas i "livet"efter döden. Föremålen som är nedlagda hade,kan man tänka sig,varit av väsentlig betydelse i de bägges liv. Bland de många föremålen kan nämnas, den utsökt formade båtyxan av grönsten, som ligger vid mannens huvud. Ett av tecknen,i denna grav, på att vi möjligen är betraktare av en jägare och krigare.

På var sin sida om kvinnans huvud är två lerkärl med en i leran tecknad ornering av zick-zack-band. Dessa har förmodligen innehållit föda att inta under den resa som man trodde skulle följa. Alldeles vid kvinnans höft kan vi se en grupp av föremål, som från början troligtvis har varit nedlagda i en "påse" av skinn.Här drar sig gärna blicken till två gröna spiralliknande föremål.
Dessa två kräver verkligen vår uppmärksamhet. De är tillverkade av koppar. De måste ha ansetts vara stora dyrbarheter och de blir för oss även ett tecken på att redan för ca.5000 år sedan fanns förbindelseoch kontakt med kontinenten.

Museets grav,som innehåller så många fler föremål än här beskrivna, ger oss besökare möjlighet att försiktigt träda närmare en tid så fjärran.

manaxe.jpg (75959 bytes)
"Mannen"
ladyskull.jpg (65390 bytes)
"Kvinnan"
dog1a.jpg (62014 bytes)
"Hunden"
childbone.jpg (81800 bytes)
"Barnet"
boataxe.jpg (101018 bytes)
"Båtyxan i grönsten"
purse.jpg (70179 bytes)
"Påsen"