Slaget vid Stångebro
På väg till Slaget

Vid de två Stångebroarna, Lilla  Stångebro vid Nykvarn och Stora Stångebro vid nuvarande Tullbron, mitt inne i det moderna Linköping ägde Sveriges sista inbördeskrigs stora drabbning rum.
Slaget gällde Sveriges fortsatta styrelseskick och regent och stod mellan kung Sigismund och hans farbror, hertig Karl, sedermera Karl IX.

Konflikten delade i stort sett landet i två delar där norra Sverige, stod mot södra, adeln mot bönderna och broder i mot broder. Mälarlandskapen, Värmland, Dalarna och Hälsingland stred på hertigens sida medan kungen hade stöd främst i Småland, Västergötland, i högadeln och från sitt polska rike, främst genom balter, polacker och ungrare. Dessutom ingick inhyrda trupper från Tyskland, Baltikum, Holland och Skottland.

Östgötarna liksom smålänningarna och västgötarna var delade mellan sidorna. Redan början av slaget togs kungens trupper med överraskning vid Stora Stångebro. Särskilt illa ut råkade Smålands ryttare när de försökte ta sig över bron för att återta brofästet alltmedan de besköts av sitt eget artilleri som tagits av hertigens trupper och trängdes i sjön av sörmländskt och uppländsk infanteri. Vid Lilla Stångebro hade kungens trupper gått till motanfall och drivit angriparen långt framför sig när de angreps bakifrån och inringades av de segrande trupperna från Lilla Stångebro. Därmed var saken avgjord. Sigismund lämnade sedermera landet för att aldrig mer återvända.

Mellan de båda slagplatserna finns idag ett monument över slaget vid Stångebro rest, mindre utställningar finns på Länsmuseet, på Garnisonsmuseet och vid Tekniska Verkens huvudkontor. Det sista på platsen för slaget.

Gustav Banér, Erik Sparre och Ture Bielke som deltagit i slaget på kungens sida dömdes sedermera för sin trohet mot kungen för högförräderi. De avrättades vid det så kallade Linköpings blodbad, ett av den svenska historiens värsta justitiemord.

Utanför kommunalhuset i Linköping finns en markering i gatan där blodbadet enligt traditionen ägde rum. Senare tids forskning anser dock att platsen för avrättningarna och blodbadet är belägen på Stora Torget i hörnet vid apoteket Kronan.


InnehållFakta


Du är besökare nr. sedan 98-01-27.
Denna sida ändrad
07 dec 1999 23:17
Ansvarig: Tomas Håkansson, tomhok@vreta.linkoping.se